Media

Kontaktuppgifter för kommunikation

Det är i första hand Tapani Taskinen som besvarar dessa ärenden, Kalle Palomäki, kalle.palomaki[at]physiotouch.com, tel. +358 10 423 7300