Investerare

HLD Healthy Life Devices är ett företag i finländsk ägo. Till ägarna hör Finnvera, privata investerare, bolagets ledning och styrelse.