HLD Healthy Life Devices Ab

HLD Healthy Life Devices Oy är ett finländskt toppföretag i hälsovårdsteknologibranschen. Den behandlingsmetod företaget utvecklat representerar den allra nyaste teknologin på området. Våra behandlingsapparater är redan i bruk på ca trehundra behandlingsplatser på olika håll i Finland, Europa och USA. HLD:s medicinska behandlingsapparater LymphaTouch och PhysioTouch har befäst sin position som arbetsredskap för proffs inom hälsovårdsbranschen och med dem kan man signifikant påverka förbättringen av patienternas livskvalitet genom att eliminera smärta och svullnad samt förbättra rörelseomfånget. HLD är ett snabbt växande företag, som inriktar sig starkt på den internationella marknaden.
Vi har som mål att främja på vetenskapliga rön baserad behandling, av vilken såväl patienten, vårdaren som hela hälsovården drar nytta. HLD Healthy Life Devices Oy är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2003 och produkterna tillverkas i Finland. HLD:s produkter är CE-märkta i enlighet med direktiv 93/42/EEG. HLD Healthy Life Devices är medlem i Terveysteknologian Liitto ry FiHTA (Förbundet för finsk hälsoteknologi). PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsapparaterna har beviljats Nyckelflaggan, som anger produkternas inhemska ursprung.