Fördelar med behandlingsmetoden

PhysioTouch och LymphaTouch erbjuder mångsidiga fördelar ur såväl terapeutens, patienternas som organisationens synvinkel. Fördelarna i ett nötskal:

Ur terapeutens synvinkel

  • Utmärkta behandlingsresultat vid behandling av olika slags kunder
  • Vidgar yrkeskompetensen
  • Minskar den fysiska ansträngningen av arbetet

Ur patientens synvinkel

  • Snabbt behandlingsresultat
  • Angenäm behandlingsmetod
  • Inverkar positivt på livskvaliteten

Ur organisationens synvinkel

  • Positiv inverkan på tjänsteförmågan
  • Fler nöjda kunder
  • Omsättningen förbättras