PhysioTouch

PhysioTouch har utvecklats för att vara ett arbetsredskap för proffs inom fysioterapi och rehabilitering. Den lämpar sig väl också för muskelvård av idrottare och behandling av idrottsbaserade skador. PhysioTouch-metodens behandlingseffekt baserar sig på effekterna av undertrycket. Utöver detta kan man dessutom effektivera behandlingen genom att använda högfrekvensvibrationen som ingår i PhysioTouch apparaten.  PhysioTouch används av proffs inom hälsovården. Tack vare behandlingen minskar patientens svullnad, smärtan och ledernas rörelseomfång ökar, vilket leder till kundtillfredsställelsen.