LymphaTouch

LymphaTouch har utvecklats som ett arbetsredskap för yrkeskunniga fysioterapeuter och lymfterapeuter. Metoden lämpar sig för behandling av lymfödem, postoperativ svullnad och ärr. LymphaTouch-metodens behandlingseffekt baserar sig på effekterna av undertrycket. LymphaTouch används av proffs inom hälsovården. Tack vare behandlingen minskar patientens svullnad och smärta, ledernas rörelseomfång ökar, vilket leder till kundtillfredsställelsen.