Produkter

De finländska PhysioTouch och LymphaTouch har befäst sin position som ett arbetsredskap bland hälsovårdsproffs. De apparater som ansluter sig till metoderna är patenterade och i dem har utnyttjats inhemsk hälsovårdsteknologisk toppkompetens. Behandlingsapparaterna tillverkas i Finland och de har beviljats Nyckelflaggan som garanti för det inhemska arbetet.

PhysioTouch- ja LymphaTouch -apparaternas tekniska egenskaper möjliggör mångsidiga behandlingar. Behandlingsapparaternas funktion baserar sig på ett undertrycksläge som bildas i munstyckesdelen. Undertrycket kan regleras och därmed kan patienterna behandlas individuellt. Apparaternas pulsförhållande kan regleras i relation till arbete och vila, från kontinuerligt undertryck till pulsartat undertryck. Undertryckets reglerområde är 20-250 mmHg och regleringen av pulseringen 0,5-5 sekunder. PhysioTouch-apparatens högfrekvensvibration ger ytterligare möjligheter till behandlingar. Högfrekvensvibrationens reglerområde är 20-90 Hz. Högfrekvensvibration kan anskaffas som en extra funktion också till LymphaTouch-apparaterna. 

Apparaternas behandlingshuvud mäter undertrycket 300 gånger i sekunden samt startar automatiskt ett undertrycksläge då det har observerat ett objekt, dvs. då munstycket förs nära huden. De munstycken som fästs vid apparaternas behandlingshuvud kommer i fyra storlekar och är tillämpade för olika delar av kroppen. De ergonomiskt planerade och patenterade munstyckena är tillverkade av medicinskt godkänt material. Apparaterna har en 4,3 tums pekskärm, vilket gör apparaterna lättanvändbara. Behandlingsapparaternas batteri räcker till för en hel åtta timmars arbetsdag och tack vare detta kan apparaten användas oberoende av plats.