Utbildning och certifiering

Vill du utbilda dig till utövare av PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingmetoden? Det ordnas utbildning i behandlingsmetoden för proffs inom hälsovårdsbranschen. Användning av PhysioTouch och LymphaTouch –behandlinsgmetoden förutsätter att man avlagt grundutbildningen.

Utbildning på grundläggande nivå

I utbildningen på grundläggande nivå går man igenom den teoretiska grundvalen för behandlingsmetoden och utför praktiska behandlingsövningar. Efter grundutbildningen är en yrkesbildad person i hälsovårdsbranschen redo att ta behandlingsmetoden i bruk. Man får intyg över att man deltagit i utbildningen. 

Vidareutbildning och klinikcertifiering

Efter utbildning på grundläggande nivå i PhysioTouch- eller LymphaTouch -behandlingsmetoden rekommenderas det att man deltar ännu i en fördjupande utbildning. Den fördjupande utbildningen är indelad i två moduler, varav båda tar en dag. Man kan delta antingen i båda eller bara ena modulen. Man får ett intyg efter avklarad utbildning i såväl den grundläggande som vidareutbildningen LymphaTouch- eller PhysioTouch -klinikcertifiering.

Ämnen som behandlas i utbildningsdagens modul IIa: LymphaTouch/PhysioTouch och lymfbehandling, behandling av neuralvävnad, mjukvävnadsskador och blåmärken

Ämnen som behandlas i utbildningsdagens modul IIb: LymphaTouch/PhysioTouch och behandling av leder, kotbehandling, muskelvård och idrottsskador

I Finland är vår distributör Kir-Fix Oy, som också ordnar utbildningar i behandlingsmetoden. Se utbildningskalendern på Kir-Fix Oy:s sidor.