Kontraindikationer

Kontraindikationer för PhysioTouch och LymphaTouch -behandling

  • Använd inte  för behandling av gravida patienter utan att först konsulteraa patientens läkare.
  • Använd inte för behandling av cancerpatienter medan cancaer behandlingen pågår utan att först konsultera patientens läkare.
  • Använd inte under en akut infektion.
  • Iakkta särksild försiktighet vid behandling av tunn hud samt huden vid halsområdet.
  • Använd inte på patienter som nyligen haft en ventrombos.
  • Använd inte på patienter som har proteinbristsvullnad eller kardiellt ödem på grund av svår hjärtsvikt.
  • Om du är osäker på behnadlingens lämplighet, kontakta en expert som är insatt i behandlingen  innan behandlingen inleds.
  • Bekata kontraindikationer förknippade med lymfaterapia och fysioterapi.

Förutom de här ovan nämnda kontraindikationerna ska man beakta den behandlades allmänna hälsotillstånd, samt övriga kontraindikationer för fysioterapi och lymfaterapi.