Preventiv behandling

Med behandling av muskelspänning och fasciabehandling effektiverar man kroppens återhämtningsförmåga och stöder ämnesomsättningen i vävnaderna. Ett ökat rörelseomfång och förbättrad mobilisation ger stöd för en möjligast god ämnesomsättning, återställning och beredskap att motta maximal prestation eller ansträngning.

Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling kan man förebygga uppkomsten av belastningsskador genom att behandla de kroppsdelar som är utsatta för belastning före en idrottsprestation och omedelbart efter prestationen. Man kan minska inflammationstillstånd i lederna med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling och på så sätt sakta ner de progressiva skador som orsakats av inflammatorisk artrit eller progredierande skador orsakade av artros. Progredierande osteoporos kan behandlas i syfte om att förbättra den bristfälliga ämnesomsättningen och för att minska smärttillstånd som utvecklats p.g.a. spända vävnader.