Svullnad orsakad av cancer

Efter canceroperationer eller -behandlingar har lymfknutor ofta avlägsnats eller så har lymfkärlen skadats på vissa ställen. Som följdtillstånd efter behandlingarna kan det förekomma svullnad. Obehandlad svullnad kan förvandlas till fibrotisk vävnad på ödemområdet. Dessutom kan strålbehandlingar skada det känsliga lymfsystemet och dess funktion. Man bör inleda LymphaTouch eller PhysioTouch- behandling så snart som möjligt efter det att de första symptomen av svullnad uppträtt.   

Med PhysioTouch- eller LymphaTouch -behandling aktiverar och stöder man de friska lymfknutornas och lymfkärlens funktion hos cancerpatienter, varvid man kan flytta ödemområdets lymfbelastning över eller förbi det evakuerade eller skadade området till fungerande lymfkärl eller en fungerande ansamling av lymfknutor. Genom att minska mängden fibrotisk vävnad hos patienten stöder man ämnesomsättningen i den omgivande vävnaden och möjliggör en bättre funktion i behandlingsobjektet. Cancerbehandlingar är ofta mycket ansträngande för organismen och av denna orsak inleds LymphaTouch och PhysioTouch -behandling i allmänhet först då cancerbehandlingsserierna är över. LymphaTouch och PhysioTouch -behandlingsmetoden skadar varken vävnaderna eller orsakar kollaps i lymfsystemet. Behandlingen av en cancerpatient utförs av en utbildad lymfaterapeut. Med behandlingarna kombineras ofta kompressionsförband eller någon form av färdig kompressionsprodukt.