Trauman och skador

I samband med trauman och skador uppstår det svullnad som innehåller protein och inflammationsfaktorer, vilket hindrar läkningsprocessen. Genom att minska mängden proteinhaltig svullnad i ett så tidigt skede som möjligt, minskar man risken för bildning av fibrotisk vävnad och påskyndar läkningsprocessen. För att uppnå bästa resultat bör man söka sig till PhysioTouch eller LymphaTouch behandling redan vid ett akut skede. I samband med hematom är det bra att söka sig till PhysioTouch eller LymphaTouch vård inom 48 timmar, för att uppnå de bästa vårdresultaten.

Behandling av skador och trauman, som uppstått i samband med olyckor, idrottsskador och olika slags åtgärder, kan man med hjälp av PhysioTouch och LymphaTouch -metoden påskynda läkningen och minska risken för komplikationer i avgörande grad. PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden kan användas mångsidigt för aktivering av olika funktionsmekanismer i organismen med beaktande av särdragen i skadans karaktär.