Svullnad

Svullnad kan bero på många olika faktorer. Läkaren ska alltid undersöka plötsligt uppkommen svullnad. Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling kan man med goda resultat snabbt och effektivt behandla nästan all slags proteinrik svullnad, som uppträder efter trauma, idrottsskador, operationer, avlägsnande av lymfknutor eller i samband med skador i lymfsystemet, som härrör av olika orsaker. Kardiellt ödem som beror på hjärtinsufficiens behandlas inte med PhysioTouch och LymphaTouch. Behandlingen av lymf- och lipödempatienter utförs i allmänhet av en utbildad lymfaterapeut.

Svullnad ska behandlas redan i ett tidigt skede, så att man så effektivt som möjligt ska kunna hindra att det utvecklas fibrotisk bindväv. Svullnad innehåller protein och inflammationsfaktorer, som tillsammans försvagar ämnesomsättningen i vävnaden och orsakar kompressionssmärta och rörelsebegränsning. Ämnesomsättningen och syresättningen i vävnaden reduceras på grund av svullnaden. Genom att behandla svullnaden så snabbt som möjligt kan man minska den permanenta uppkomsten av skadlig fibrotisk vävnad, de komplikationer som härrör av svullnaden samt en förlängd läkningsprocess.   

Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden aktiverar man lymfsystemet, vars uppgift är att transportera organismens extra vätskelast, fett, virus, bakterier, svampar, döda celler och övriga rester från ämnesomsättningen via lymfsystemet bort från kroppen. Lymfsystemets uppgift är också att sörja för organismens immunförsvarssystem, varvid de vita blodkroppar, leukocyter och lymfocyter som finns i lymfknutorna, sörjer för elimineringen av de faktorer, som är skadliga för organismen.