Neuralvävnaden

Med neuralvävnad avses neurofibriller och de strukturer som omedelbart omger dem, såsom bindvävsmembran samt blod- och lymfkärl. Neuralvävnaden står i intim kontakt med organismens övriga delområden, såsom musklernas funktion, lymfsystemet och fasciastrukturen. I en normal situation kan neuralvävnaden röra sig fritt mellan muskler, ben och olika slags bindvävsmembran, såsom fasciorna. På grund av rörelsebegränsningar i lederna och muskelspänningar kan nervvävnadens normala rörelse bli begränsad, till följd av vilket det kan uppträda strålningssmärta. I ett kontinuerligt kompression- eller töjningstillstånd blir nervens interna näringsämnestransport rubbad, vilket orsakar en ökad utsöndring av inflammatoriska mediatorer.     

Med hjälp av PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden frigörs vävnadsstrukturerna och en normalisering av neuralvävnadens funktion möjliggörs. Samtidigt aktiveras den omgivande vävnadens ämnesomsättning så att skadliga partiklar elimineras från målområdet.