Fasciorna

 

Fasciorna ger vår organism form och stöd, samtidigt som den är i kontakt med de övriga vävnaderna i kroppen. Fascians funktion är direkt förenad med lymfsystemets och blodkärlens funktion. Olika slag av entrapment och kompressionssmärta försvagar aktiviteten i fascian, vilket har direkt inverkan på läkningsprocessen. Störningar i fascians funktion påverkar organismen via tre olika mekanismer:

Somatiska funktionsstörningar:

Fasciala spänningar påverkar receptorer, ådror och nerver och fungerar därför som igångsättare av osteopatiska lesioner.

Ämnesomsättningsstörningar

Spänningar stör det omlopp som sker i interstitium och ämnesomsättningen i vävnaderna. Detta leder till palpabla ändringar i vävnaderna, såsom triggerpunkter, svullnad och fibroser. 

Fasciala funktionsstörningar

Man kan identifiera fasciala funktionsstörningar utgående från svullnad. De områden där de viktigaste ansamlingarna av lymfknutor finns, dvs. den supraklavikulära triangeln, armhålan, ljumskarna, knävecket och övre delen av buken är speciellt utsatta för svullnad.

Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling kan man påverka fascians funktion genom att öppna fasciastrukturen med horisontell och vertikal tänjning, till vilken man vid behov kan lägga till vridningstänjningar. Genom att öka ämnesomsättningen i fascian minskar man spänningstillstånd i musklerna och funktionsstörningar i den omgivande vävnaden exempelvis nedsatt kapacitet i lymfsystemet, som orsakar svullnad. Genom att aktivera fasciafunktionen minskar man ansenligt kompressionssmärta samt smärtor som härrör av olika slag av entrapment.