Huden

Huden är organismens största organ, dvs. hudens uppgift är att skydda kroppen mot externa riskfaktorer. Genom aktivering av den subkutana vävnaden kan man öka ämnesomsättningen och minska bildningen av cellulit samt påskynda reduktionen av fett. Genom att aktivera syretransporten kan man påverka läkningsprocessen av ärr, eftersom syrets låga partialtryck kan medverka till att det bildas onormala ärr. I hypertrofa ärr som fått sin början av brännskador är syrets partialtryck ansenligt lägre än i frisk hud, vilket kan bero på att kapillärerna är tilltäppta. Ett för litet syrepartialtryck stimulerar fibroblasterna till överproduktion av kollagen. Behandlingen av hyperplastiska ärr bör inledas så snart som möjligt, varvid man kan aktivera utvecklingen av nya kapillärer och minska risken för tilltäppning i små ådror.

Aktivering av kollagenproduktionen och den subkutana vävnaden med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling ökar elasticiteten i huden och förbättrar dess funktion. Med behandlingsmetoden kan man också främja läkningen av ärr som uppstått t.ex. till följd av en operation, så att det blir mindre iögonenfallande. Genom att påskynda läkningsprocessen av operationsärr med hjälp av behandlingsmetoden aktiverar man lymfsystemets funktion och får till stånd transport av näringsämnen och syre i det interstitiella utrymmet. Med PhysioTouch och LymphaTouch  kan man även behandla svårt skadade brännskadepatienter och svårtbehandlade sår, där läkningsprocessen av någon orsak är försämrad.