Musklerna

Muskulatur även kallad muskelvävnad är en av de fem vävnadstyper som förekommer i kroppen. Muskelvävnadens främsta uppgift är att kontrahera, vilket behövs för kroppens alla rörelser. Till följd av vävnadsskador som bildats i samband med alltför stor påfrestning, ensidiga rörelser eller en akut stöt uppstår det en inflammationsreaktion, proteinupptag och vätska bland annat i musklerna, senorna eller i musklernas och senornas fästpunkter. Smärta är organismens budskap om att det uppstått inflammation och svullnad. Smärtan sätter igång en antiinflammatorisk reaktionskedja. Som en del av reaktionen åstadkommer muskelskadan en aktivering av satellitcellerna som hör till stamcellerna. Därefter förflyttar sig satellitcellerna till det skadade området och förenar sig med de redan existerande muskelfibrerna eller med nya muskelfibrer som bildas vid det skadade området. Satellitcellernas viktigaste uppgift är att läka skadade muskelceller och sörja för att muskelns funktion återställs. En alltför stor proteinhaltig svullnad stör satellitcellernas verksamhet och kan på så sätt i avgörande grad bromsa upp läkningsprocessen.    

Det går effektivt och tryggt att minska och eliminera olägenheterna av långvarig svullnad med PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden. Det är synnerligen viktigt att avlägsna svullnaden då man önskar en maximalt snabb läkningsprocess. En minimering av svullnaden främjar aktiveringen av satellitcellerna och den totala läkningsprocessen. Med PhysioTouch och LymphaTouch behandlingen kan man påskynda läkningsprocessen och förebygga uppkomsten av nya muskelskador, genom att sänka de förhöjda CK-nivåerna som uppstått på grund av muskelskador t.ex. hos idrottare.