Lederna

Lederna möjliggör bland annat extremiteternas rörelse. Lederna är en del av skelettet och fungerar som förbindelse mellan ben. Lederna delas in enligt äkta (synovialleder) och oäkta (fibrösa förbindelser och broskförbindelser). Leden omges av en ledkapsel, som innehåller ledvätska. Ledkapseln skyddar broskets yta och innehåller beståndsdelar som ger näring åt och smörjer brosket. Den viktigaste komponenten i ledvätskan är hyaluronsyra, vars sammansättning påminner om äggvita. 

Den första reaktionen i en skadad led är inflammation i ledkapselns inre yta, synovit. Med tiden börjar inflammationen kännas och synas genom att den orsakar smärta, feber, svullnad och nedsatt funktionsförmåga. I detta skede har skadliga enzymer redan avgetts till ledvätskan, där de minskar dess viskositet och hyaluronsyrans tjocklek. Den tunna och rinnande vätskan gör inte längre tjänst som stötdämpare och redan skadat brosk skadas ytterligare och frigör mer skadliga enzymer. Artrit, dvs. ledinflammation är organismens svar på en vävnadsskada, som kan orsakas av tryck, kontinuerlig ansträngning eller externt våld. Bakterier kan också orsaka vävnadsskador. Artros är en inflammatorisk ledsjukdom. I vanliga fall är kontaktytorna mellan ben täckta av broskvävnad som skyddar benet. Vid artros slits ledytornas broskvävnad: brosket mjuknar och förlorar sin elasticitet – och söndras även till slut. 

Med hjälp av PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden aktiveras ämnesomsättningen i leden och skadliga proteiner, inflammationsfaktorer och svullnad elimineras. Samtidigt aktiveras en antiinflammatorisk process, som främjar produktionen av den hyaluronsyra som smörjer leden. Ett ökat rörelseomfång som uppnåtts med PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingen lindrar smärtan och påskyndar läkningsprocessen.