Lymfsystemet

Lymfsystemets viktigaste funktion är att hålla det kolloidosmotiska trycket i interstitium lågt genom att transportera bort de plasmaproteiner från interstitium som avgått från kapillärerna. Om proteinerna avlägsnas och inflammationen minskas i ett så tidigt skede som möjligt, minskar risken för olika multiplikatoreffekter och komplikationer i målorganen. Lymfsystemet transporterar också kvarbliven vätskelast i interstitium samt därtill hörande cellbelastning (rester av döda celler, inflammatoriska celler, bakterier, överlopps fett osv.).

Före sin återgång till lymfcirkulationen flödar den lymfvätska som transporterar cellbelastningen genom lymfknutorna. Lymfknutorna är små bönformade organ, som drar försorg om organismens immunförsvarssystem genom att specialisera sig på att avvisa skadliga partiklar till och med mycket specifikt.  Lymfknutornas storlek varierar, de har en diameter på 1-25 mm och de förekommer överallt i organismen, särskilt mycket i trakten av halsen, ljumskarna, armhålorna och tarmarna.

Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling aktiveras lymfsystemets ytkapillärnätverk. Ankarfibrerna töjs ut med hjälp av undertrycket varvid lymfbelastningens flöde ökar. Med hjälp av PhysioTouch och LymphaTouch sker uttänjningen av ankarfibrerna såväl horisontellt som vertikalt, varvid bortforsling av även stora partiklar, såsom skadliga proteiner, möjliggörs. Med PhysioTouch och LymphaTouch -behandling kan man också behandla fibrotisk vävnad hos lymfödempatienter och fibrotisk vävnad som orsakats av långvarig svullnad.