Behandlingsmetoden

PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden

PhysioTouch och LymphaTouch -behandling är en i Finland utvecklad medicinsk behandlingsmetod som baserar sig på undertryck. LymphaTouch introducerades på marknaden 2009 och PhysioTouch lanserades i slutet av 2012 på basis av den kundrespons vi fått. Den finländska PhysioTouch -behandlingsmetoden baserar sig på samma principer som den väletablerade behandlingsmetoden LymphaTouch som utvecklats av HLD Healthy Life Devices Oy. PhysioTouch är mer utvecklad än LymphaTouch och dess namn beskriver bättre behandlingsmetodens mångsidiga möjligheter.

PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden är en alternativ, mångsidig och effektiv behandlingsmetod med, vilken man kan nå nya dimensioner i de många delområden inom fysioterapin som man redan känner till. Behandlingsmetoden aktiverar bl.a. lymfsystemet, tänjer ut de olika vävnadsskikten, varigenom den möjliggör fasciabehandlingar, muskelavslappnande behandling och smärtlindring. Behandlingen aktiverar ämnesomsättningen och påskyndar utsöndringen av skadliga partiklar från organismen. Resultaten av PhysioTouch och LymphaTouch -behandling kan mätas omedelbart efter behandlingen med hjälp av VAS-skalan som kartlägger patientens upplevelser av smärta, samt genom mätning av omkrets och rörelseomfång.

Efter PhysioTouch och LymphaTouch -behandling ska man dricka rikligt med vatten. Diskutera gärna med din terapeut, om underliggande sjukdomar och medicinering. PhysioTouch och LymphaTouch -behandling ges av professionell hälsovårdspersonal som har fått utbildning att använda maskinen.