Funktionsprincipen

PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingsmetoden baserar sig på effekterna av undertryck i vävnaderna. Det undertryck som behandlingsapparaten genererar tänjer ut huden och den subkutana vävnaden, så att ankarfibrerna kommer åt rörelse och öppnar därmed lymfkärlens endotelöppningar. åstadkommer man vertikal tänjning i vävnaders bindvävnads-, dvs. fasciastrukturer och får utrymme för blod- och lymfcirkulationen. Lymfvätskan och överlopps ämnesomsättningsrester som är till hinder för läkningsprocessen kommer åt att flöda effektivare från intercellularrummet till lymfkärlen, varifrån organismens egna transportmekanismer för lymfvätskan transporterar överloppsvätskan till vencirkulationen. Resultaten av PhysioTouch och LymphaTouch -behandlingen kan mätas i form av reducerad svullnad och smärta samt normalisering av rörelseomfånget.

Till följd av undertrycket lyfts vävnaden och interstitium expanderar. När vävnaden expanderar tänjer de ankarfibrer som är fästa vid de omgivande vävnadsstrukturerna ut kapillärerna.  Öppningarna i kapillärernas ett cellskikt tjocka struktur expanderar och lymfbelastningen kan via prekollektorkärlen strömma till kollektorkärlen. I kollektorkärlen aktiveras en pumpningsfunktion, tack vare vilken vätskecirkulationen intensifieras. Vätskeströmningen sker från det högre trycket till det lägre trycket.  Förstoringen åskådliggör tvärsnittet av kapillären. Ankarfilamenten fäster sig i den omgivande vävnaden bl.a. vid fasciastrukturen och tänjer ut kärlens endotelöppningar så att de blir större.

Se nedan en animation av funktionsprincipen.