Toimintaperiaate

PhysioTouch- ja LymphaTouch –hoitomenetelmä perustuu alipaineen vaikutuksiin kudoksissa. Hoitolaitteen muodostama alipaine venyttää ihoa ja ihonalaista kudosta, avaten ankkurisäikeiden avulla imusuoniston endoteeliaukot. Samanaikaisesti kudosten sidekudos- eli faskiarakenteisiin aikaansaadaan pystysuuntaista venytystä, jolloin verenkierrolle ja lymfa- eli imunestekierrolle saadaan tilaa. Imuneste ja ylimääräiset paranemisprosessia haittaavat aineenvaihduntajäämät pääsevät virtaamaan tehokkaammin soluvälitilasta imusuoniin, josta elimistön omat imunesteen kuljetusmekanismit kuljettavat ylimääräisen nesteen laskimoverenkiertoon. PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoidon tulokset ovat mitattavissa turvotuksen ja kivun vähenemisenä, sekä liikelaajuuden normalisoitumisena.


Alipaineen vaikutuksesta kudos nousee ja kudosvälitila (interstitium) laajenee. Kudoksen laajentuessa ympäröiviin kudosrakenteisiin kiinnittyvät ankkurisäikeet venyttävät kapillaarisuonistoa. Kapillaarisuoniston yhden solukerroksen paksuisen rakenteen aukot laajenevat ja lymfakuorma pääsee virtaamaan prekollektorisuonten kautta kollektorisuoniin. Kollektorisuonissa aktivoituu pumppaustoiminto, jonka ansiosta nestekierto vilkastuu. Nestevirtaus tapahtuu korkeammasta paineesta matalampaan paineeseen. Suurennos havainnollistaa kapillarisuonen poikkileikkausta. Ankkurifilamentit kiinnittyvät ympäröivässä kudoksessa mm. faskiarakenteeseen ja venyttävät suonen endoteeliaukkoja suuremmiksi.

 

Katso animaatio toimintaperiaatteesta alta.