Hoitomenetelmä

PhysioTouch- ja LymphaTouch hoitomenetelmä

PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoito on Suomessa kehitetty lääkinnällinen, alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä. LymphaTouch tuli markkinoille 2009 ja PhysioTouch lanseerattiin saamamme asiakaspalautteen perusteella loppuvuodesta 2012. Suomalainen PhysioTouch-hoitomenetelmä perustuu samoihin periaatteisiin kuin HLD Healthy Life Devices Oy:n kehittämä vakiintunut LymphaTouch-hoitomenelmä. PhysioTouch on LymphaTouchia kehittyneempi ja kuvaa nimensä puolesta paremmin hoitomenetelmän monipuolisia mahdollisuuksia.

PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoitomenetelmä on hoitoja tehostava ja monipuolistava vaihtoehto sekä  uusi ulottuvuus fysioterapian moniin jo tiedossa oleviin eri osa-alueisiin sekä mahdollisuus uusiin haasteisiin. Hoitomenetelmä aktivoi mm. lymfajärjestelmää, venyttää kudoksen eri kerroksia mahdollistaen faskiakäsittelyt, lihaksia rentouttavan hoidon ja kivun vähenemisen. Hoito aktivoi aineenvaihduntaa nopeuttaen haitallisten partikkeleiden poistumista elimistöstä. PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoidon tulokset ovat mitattavissa välittömästi hoidon jälkeen potilaan kiputuntemuksia kartoittavalla VAS-asteikolla sekä ympärysmittojen ja liikelaajuuksien mittaamisella.

PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoidon jälkeen tulee nauttia runsaasti vettä. Keskustele sinua hoitavan terapeutin kanssa, jos sinulla on sairauksia tai lääkitystä. PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoitoa antavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutuksen laitteen käyttöön.