Syövän aiheuttama turvotus

Syöpäleikkausten tai -hoitojen jälkeen imusolmukkeita on usein poistettu tai imusuonisto on paikoin vaurioitunut. Hoitojen jälkitilana saattaa esiintyä turvotusta, joka hoitamattomana muuttuu fibrootiseksi kudokseksi turvotusalueella. Lisäksi sädehoidot voivat vaurioittaa herkkää imusuonistoa ja sen toimintaa. Turvotusta tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti ensioireiden ilmaannuttua.

PhysioTouch- tai LymphaTouch -hoidolla aktivoidaan ja tuetaan syöpäpotilaan terveiden imusolmukkeiden ja imusuoniston toimintaa, jolloin turvotusalueen lymfakuorma saadaan siirrettyä evakuoidun tai vaurioituneen alueen yli tai ohi toimivaan imusuonistoon tai imusolmukeryhmään. Potilaan fibroottista kudosta vähentämällä tuetaan ympäröivän kudoksen aineenvaihduntaa ja mahdollistetaan hoitokohteen parempi toiminta. Syöpähoidot ovat usein hyvin raskaita elimistölle ja tästä syystä LymphaTouch- ja PhysioTouch -hoito aloitetaan yleensä vasta kun syövän hoitojaksot ovat ohi. LymphaTouch- ja PhysioTouch- hoitomenetelmä ei vahingoita kudoksia tai aiheuta imusuoniston kollapsoitumista. Syöpäpotilaan hoidon suorittaa koulutuksen saanut lymfaterapeutti. Hoitoihin yhdistetään yleensä kompressiosidonta tai valmis kompressiotuote.